Monitoring odbavování klientů

Kontaktní údaje

Název firmy:Magistrát hlavní město Praha - Odbor dopravně správních agend
Adresa firmy:pracoviště Praha 9 Vysočany
Název pobočky:Odbor dopravně správních agend
Adresa pobočky:Na Výběžku 11, 190 00 Praha 9